Senaste nytt

Ansökningsperiod för Entreprenörsstipendier 2017 är öppen!
För mer information >>

Nytt samarbete med SISP

SISP och ÅForsk lanserar samarbete kring entreprenörsstipendier

Sveriges inkubatorer och science parks är högskolenära innovationsmiljöer där akademi och näringsliv samverkar och företag startas och växer. Idag har dessa regionala mötesplatser 5000 företag med fler än 70 000 sysselsatta. ÅForsk inleder nu ett samarbete med den nationella branschförening Swedish Incubators & Science Parks – SISP – för att hitta de vassaste entreprenörerna till ÅForsks entreprenörsstipendier.

I samband med Sveriges Innovationsriksdag i Västerås lanserade i går SISP och ÅForsk ett samarbete kring ÅForsks entreprenörsstipendier. Stipendierna uppgår till sammanlagt 2 miljoner kronor per år. SISP och affärscoacherna i landets inkubatorer och science parks kommer samarbeta med ÅForsk kring identifiering, urval och rekommendation av entreprenörer.  

- ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, säkerhet och hållbarhet, infrastruktur, materialteknik, processer och produkter från förnyelsebara råvaror. Detta nya samarbete med den rikstäckande struktur av innovationsmiljöer som SISPs medlemmar utgör ger oss större möjlighet att stötta några av Sveriges mest lovande entreprenörer och framtida företag, säger Anders Snell, Verkställande ledamot ÅForsk, och fortsätter: - förutom att ge stipendiaterna stöd att realisera sina företagsambitioner vill vi också bidra till ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval samt dess samhällsnytta. 

Många av Sveriges framtida affärsidéer och entreprenörer kommer från och attraheras till lärosäten och forskningsinstitut. Därför är det naturligt att Sveriges kunskapsintensiva och snabbväxande nya företag utvecklas i landets högskolenära inkubatorer och science parks. Här erbjuds de kreativa mötesplatser, affärsmöjligheter, nätverk till kompetens och finansiering samt affärsutvecklingsprocesser med erfarna affärscoacher. En av de största utmaningarna för unga forskningsbaserade utvecklingsbolag är att attrahera såddfinansiering som kan täcka kostnaden för utveckling i den tidiga fasen, särskilt kostnader för personal och marknadsutveckling.

- ÅForsks entreprenörsstipendier är ett mycket värdefull tillskott till stipendiaterna samt en föredömlig satsning på entreprenörskap som utvecklar innovativa affärsidéer till växande företag. Detta är företag som på sikt skapar nya kunskapsintensiva arbetstillfällen, samt export- och investeringsmöjligheter för Sverige. Vi hoppas få se fler liknande initiativ som ÅForsks framöver, säger Magnus Lundin, VD SISP.  

Utlysningen för ÅForsk entreprenörsstipendier öppnar i slutet av maj. Målet är att de första stipendierna ska delas ut under slutet av 2015.

Mer information kommer att publiceras här.

 

Kontakt

Magnus Lundin, VD SISP, magnus.lundin@sisp.se

Anders Snell, Verkställande ledamot ÅForsk, anders.snell@afconsult.com