Forskningsrapporter innan 2007

Rapporter innan 2007 går att låna från ÅForsks bibliotek.

Kontakta Britt Åkerberg, +46 10-505 41 77 eller britt.akerberg@afconsult.com.

 

Demonstration av forskning genom miljöoptimering av panna 12 vid Iggesunds bruk ÅF-Process AB (02-118)

Datum
2006
Författare

Lars Wrangensten
Rickard Lundborg
Jürgen Jacoby

Metod för effektiv isolering av kvicksilverrikt och annat farligt avfall, forskningsanslag 01-67. Slutrapport, startår 2001, slutår 2005. Geodevelopment AB, IDEON, Lund

Datum
2006
Författare

Roland Pusch

Exploring policy space: Interactions between Policy instruments on household energy efficiency IIIEE Reports 2005:04. Thesis Master of Science in Environmental Management and Policy, Lund. (05-230)

Datum
2006
Författare

Chistian Michelsen

Bipolärt batteri med mellanvägg av MAX-material Slutrapport. Kungl. Tekniska högskolan, 2006. (05-286)

Datum
2006
Författare

Tore Eriksson
Sebastian Reichardt
Christopher Sylwan

Elektroporation för forcerad och hygienisk metanutvinning

The profitability of anaerobic digestion of energy crops is limited mainly because of low methane yield, long retention time and costly disinfection. The objective of the proposed project E-METAN was to accelerate biodegradation and to kill pathogens using electric pulses. The so-called electroporation was applied on sugar beets (species

Datum
2006
Författare

Holger Ecke, Luleå tekniska universitet
My Carlsson, AnoxKaldnes AB

The process of creating a nation-wide pool system for transport packaging – from vision to decision (Returemballage) Department of Design Sciences. Lund Univ. (01-21, 05-18)

Datum
2005
Författare

Kerstin Gustafsson

Smoke control in tunnels – ventilation using mobile fans. (Ventilation av brandgaser i trafik- och kabeltunnel) Department of Public Technology. Mälardalen univ. (04-20)

Datum
2005
Författare

Mia Kumm

Levels and sources of organophosphorus flame retardants and plasticizers in indoor and outdoor environments Umeå university, Department of Chemistry (05-168)

Datum
2005
Författare

Anneli Marklund

DABASI Database and evaluation. European commission, directorate-general for energy and transport. SAVE-programme. 2005. Final report, Executvie summary (05-081)

Datum
2005
Författare

Invention and implementation of a novel robust design methodology. IVF AB. (02-70, Utveckling test och spridning av nya metoder för robust konstruktion, EURobust)

Datum
2005
Författare

Pulp strength properties – Influence of carbohydrate composition, molar mass and crystalline structure. KTH. Dept of pulp and paper chemistry and technology. (00-024)

Datum
2005
Författare

Ulrika Molin

The fourth Sweden-Japan environmental workshop. Int. Conf. Center, Kitakyushu-City, Japan. Nov. 15-17, 2004 (04-072)

Datum
2005
Författare

Resource efficient plastic recycling – Instruments of control and obstacles in relation to the producer responsibility. IVL Report. 2002. (01-059)

Datum
2005
Författare

Anna-Sofia Carlsson
Marcus Carlsson Reich

Automatisk fukthaltsbestämning av biobränslen med NIR-metoden (02-119) Värmeforsk 935

Datum
2005
Författare

Magnus Berg
Mikael Karlsson
Robert Tryzell
Sven-Erik Wiklund

Industrial management models with emphasis on construction waste. Lund University. Högskolan Kalmar. (01-151)

Datum
2005
Författare

Jan Stenis

The future of China's software outsourcing industry – A choice of region to source from Göteborg university. Chalmers university of Technology (03-022)

Datum
2005
Författare

Stefan Klotz

Black liquor gasification with borate autocausticizing – a feasibility study of black liquor booster gasification with borate autocausticizing. ÅF-Process AB; Luleå univ. of technology (02-072)

Datum
2005
Författare

Sylvain Leduc
Mikael Ahlroth

Treatment and disposal methods for wastewater sludge in the area of Beijing, China. Lunds tekniska högskola. Avd. För Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (04-091)

Datum
2005
Författare

Chris Nilsson
Hanna Dahlström

Etablering av forskning i industriell riskhantering vid KTH Slutrapport för projekt 00-22 KTH, Industriell ekonomi och organisation

Datum
2004
Författare

Lars Harms-Ringdahl

Thermal expansion of CeO2 and SDC at different pO2 Master Thesis (03-068) (03-069)

Datum
2004
Författare

Anna Neretnieks
Liina Nilsson Tõkke

Vätgasproduktion från naturgas utan utsläpp av koldioxid Slutrapport för projekt 02-171 Chalmers tekniska högskola, Inst. för Energiteknik

Datum
2004
Författare

Tobias Mattisson

Productivity improvement guide – A booklet with a supporting handbook to be used as a diagnostic tool when analysing the productivity in small and medium sized companies (03-38) Master Thesis, Luleå tekniska universitet

Datum
2004
Författare

Maria Carlsson
Anna Ihs

Säker produktutveckling. Delprojekt inom projektet Design för säkerhet. Slutrapport. Konstfack, Industri- design-institutionen (01-024)

Datum
2004
Författare

Clas Lundhagen

Inblandning av processfrämmande vätskor i lutar till indunstningen i sulfatfabriker. ÅF-Celpap (02-100)

Datum
2004
Författare

Mats H Johansson

Optimerad momentstyrning av feltoleranta permagnetiserade borstlösa motorer. Examensarbete vid University of Sheffield i samarbete med Chalmers (03-012)

Datum
2004
Författare

Lena Max

Adjungerad professur vid Umeå Universitet och ETC- Forskning forskarhandledning- organisk processkemi- Sulfatåtervinning, svartlutsgasning. (00-072)

Datum
2004
Författare

Björn Warnqvist

Förbränningsförhållanden vid omblandning i bränslebäddar på rörlig rost vid eldning av biobränsle och sameldning med returbränslen. Etapp 1- Försök i en kall anläggning. Värmeforsk rapport 844. (02-122)

Datum
2004
Författare

Jürgen Jacoby
Åsa Rodin

Funktionsorienterad byggprocess. Utvärdering av simulerings- verktyg. ÅF-Installation. Slutrapport för projekt 98/37

Datum
2004
Författare

Carina Johansson
Pär Carling
Per Blomberg

Ett verktyg för funktionsanalys av byggnader och vvs-anläggningar del 2. Slutrapport för projektet 02-64 ÅF-Installation och Installationsteknik, KTH

Datum
2004
Författare

Pär Carling
Per Isaksson

The Northern European Biofuel Link. Final Report.

Datum
2004
Författare

Martin Gierow

Elektrokinetisk monitering av tätskikt innehållande lera, steg II och III. Uppsala universitet och Tekedo AB (01-47) (02-39)

Datum
2004
Författare

Jörgen Tegenfeldt
Rolf Sjöblom

Införande av LSP-principen i LAS-anläggningar. Slutrapport. 25/4 2004. Anox AB (00-043)

Datum
2004
Författare

Thomas Welander

Förbättrad prognostisering av extremflöden med hjälp av neutrala nätverk. Department of Water Resources Engineering, Lund University. (99-021)

Datum
2004
Författare

Ronny Berndtsson
Cintia Uvo

Development of layout at Kilkee Pty Ltd Adelaide, Australia Master's Thesis, 2004:069 CIV. Luleå University of Technology (03-042)

Datum
2004
Författare

Anna-Stina Hörnlund
Andreas Larsson

Fate of trace elements in combustion and gasification processes. Final report of the first three years of the ÅFORSK-project Umeå Universitet, Energiteknik och termisk processkemi (02-139, 01-44, 00-25)

Datum
2004
Författare

Anders Nordin

Metodik och verktyg för drifttagning av installationer vid funktionsupphandling – Modell- och metodutveckling. Slutrapport år 3 för projekt 00/80. ÅF-Installation AB (00-80)

Datum
2003
Författare

Pär Carling
Per Blomberg

Evaluation of strength properties and bleachability for NovaFiber pulp

Utveckling av svavelfri process för framställning av massa (Nova Fiber) – Teknisk-ekomisk studie avseende lövvedsråvara; processens integration i befintliga fabriker ÅF-IPK AB (01-86)

Datum
2003
Författare

Lina Håkansdotter

Effekt av implantation av nervcellvävnad och behandling med nervtillväxtfaktorer vid skador på hörsel- och balans- systemet. Karolinska Sjukhuset (01-23)

Datum
2003
Författare

Petri Olivius

SEMEFOR, Satellite Based Environmental Monitoring of European Forests. A research project co-funded by the European commission. (99-51)

Datum
2003
Författare

Sam Ekstrand

Trycktransienter i rörsystem för vattentransport – problem och nytta. Lunds tekniska högskola (98-10)

Sju delrapporter:
1. Interaction of a hydraulic trasient with a leak in a pipe flow
2. Experimental studies of leak detection using hydraulic transients
3. Computations of hydraulic transients in a raw water pipeline feeding a water treatment plant
4. Hydraulic transients in a pipeline with a leak
5. Pressure pulsation problems in sewage water pumping station with a self-evacuating, centrifugal pump
6. The effect of a gas pocket in a pipeline on hydraulic transients, computer study
7. Measurements of hydraulic transients in sewage water pumping stations, analysis, wave propagation velocities

Datum
2003
Författare

Lennart Jönsson

Energy Service Companies in Lithuania. Final report. EC Contract No XVII/4.1031/P/2000(99)-031 EC Save II Programme. ÅF-International AB (98-027)

Datum
2003
Författare

Bertil Ahlbeck

Kvalitetssäkring av energi- och klimatrelaterade krav i en funktionsorienterad byggprocess. Fallstudie Kvarteret Katsan Slutrapport för projekt 01/104. ÅF-Installation (01-86)

Datum
2003
Författare

Pär Carling
Per Blomberg

Energiframsyn Sverige i Europa (01-001) Syntes och sammanfattning (från projektets styrgrupp) Energi 2050- närmare solen (från panelen för långsiktsframsyn) Kan framtiden påverkas?

Framtidsbilder för Energieuropa (från panelen för strukturframsyn) Vad hände sen? (från panelen för användarframsyn)

Datum
2003
Författare

Anders Narvinger
Minoo Akhtarzand
Peter Nygårds
Karin Byman

Optimal Torque Control of Fault-Tolerant Permanent Magnet Brushless Machines. Master of Science Thesis No. 85 E Department of Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden (03-012)

Datum
2003
Författare

Lena Max

Elektroniska ställverk och dess kommunikationsgränssnitt Slutrapport 2002-05-06. (00-049)

Datum
2003
Författare

Ove Nielsen

Väteklorgasbränslecellen och dess funktion. En utökad studie KTH, Kemisk reaktionsteknologi, KRT R 03-02. 2002.

Datum
2003
Författare

Sebastian Reichardt

Analysis of method for real-time voltage stability assessment of electric power transmission corridors. Chalmers. A master thesis performed at ABB Corporate Research Ltd in Swizerland (03-003)

Datum
2003
Författare

Anders Bengtsson

Förbränningsförhållanden vid omblandning i bränslebäddar på rörlig rost

Experimentell studie av transportmekanismer i bränslebäddar under kalla försök. Teknisk rapprt. Avdelningen för Kraft- och Värmeteknologi, KTH. 2003 (01-037)

Datum
2003
Författare

Fredrik Zetterlund
Reza Fakrahi

Dynamisk kunskapsnät. Kunskapskonsolidering över företags- och branschgränser samt informationsflöde över företagsgränser. ÅF-Installation (02-057)

Datum
2003
Författare

Niclas Nilsson

Utvinning av havs- och fjordvärme med värmepump ur ett resurs- och miljömäsigt perspektiv

Förutsättningar i Norge Heat Extraction from Open Sea and Fjords Using Heat Pump from Resources and Environmnetal Perspective- Possibilities in Norway. Examensarbete, Uppsala Tekniska Högskola (02-096)

Datum
2003
Författare

Kristina Käck

Utvärdering av filter för rening av kondensat för matarvattenberedning vid ånganläggningar. ÅF-Energi & Miljö (97-004)

Datum
2003
Författare

Björn Carlsson

Pannanläggningar. Ånga- Hetvatten. SIS handbok 870. SIS Förlag AB

Datum
2003
Författare

Bo Heed
Ulf Malmström
Erik Wahlman

Rosterövervakning - Nya metoder för reglering och övervakning av förbränningsrost Värmeforsk 821 (01-98)

Datum
2003
Författare

Åsa Rodin
Jürgen Jacoby
Elisabet Blom

Optimering av SNCR-system i förbränningsprocesser Adaptiva system för eldstäder Optimation Rapport 2003-1003 (02-125)

Datum
2003
Författare

Stefan Rönnbäck
Roberg Schuster

Arbetsmetoder med databas för miljödokumentering av byggnaders material. ÅF-VVS Projekt (99-48)

Datum
2003
Författare

Gunnar Wernstedt

Förstudie av autonom avsaltninganläggning baserad på vindenergi. Slutrapport ÅF-Industri & System (01-95)

Datum
2003
Författare

Sven Ruin
Åke Larsson
Eva Ingebrand

Biologisk vätgasproduktion. Slutredovisning EBC, Uppsala Universitet (01-51, 00-31, 99-13)

Datum
2003
Författare

Peter Lindblad

Nitrogen removal from ammonium rich waste streams with low content of biodegrable organic matter. KTH, Dept of Land and Water Resources Engineering (01-41)

Datum
2003
Författare

Elzbieta Plaza
Jozef Trela
Monica Löwén
Beata Szlatkowska
Luiza Gut

Askor från biobränslen och blandbränslen- mängder och kvalitet. Statens Energimyndighet, ER 10:2003 (01-160)

Datum
2003
Författare

Henrik Bjurström
Elisabeth Ilskog
Magnus Berg

The Continue Project. Global climate policy and implications for the energy sector in a small open economy: the case of Sweden (01-065)

Datum
2003
Författare

Lars Bergman
Marian Radetzki

Corporate Environmental Incentives. With case studies from Japanese cellular phone industry. Master Thesis. KTH TRITA-IEO-EX 2003:07 (02-018)

Datum
2003
Författare

Erik Edman

Miljönyckeltal för energianvändning. EnergiledarGruppen Nätverk Sverige (02-082)

Datum
2003
Författare

David Ringmar
Camilla Sundlöf

Förbättrad COD-reduktion i sulfatmassabruk genom kostnadseffektiv konvertering av stripperkolonner (02-106)

Datum
2003
Författare

Linda Voelkerling
Krister Ström
Mattias Redeborn

Utrustning för studium av Nox-gaser och katalys. Slutrapport (Ref.nr 0145)

Datum
2003
Författare

Kersti Hermansson

Tillförsel av skogsindustriellt slam till eldstäder. Etapp 3. Värmeforsk S2-228 (02-123)

Datum
2003
Författare

Lars Eriksson
Rolf Njurell
Anders Eklund

Demonstration av vakuumtorktekniken på skogsindustriellt slam

00-55, 11-55A, 01-74, Metoder för vakuumtorkning av skogsindustriellt bioslam; Demonstration av vakuumtorkteknik för bioslam) Värmeforsk

Datum
2002
Författare

Anders Eklund

Utvinning av salt ur aska från träbaserade energibränslen. (01-71)

Datum
2002
Författare

Henrik Bjurström

Näringslivets miljöfrågor – miljöforskning och teknikutveckling. Problemformulering och styrning förr och i framtiden. (00-75)

Datum
2002
Författare

Lars Landner

Etablering och utbredning av flamfront i biobränsle bädd på roster – Etapp 1: Konstruktion av experimentrigg och inledande försöksresultat. (97-08)

Datum
2002
Författare

Björn Zethraeus
Jan Oskarsson

Närvärme Kronoberg. Tekniska och ekonomiska data för anläggningar. (97-08)

Datum
2002
Författare

Björn Zethraeus
Jan Oskarsson

Aktiva murverk och brännare - Resultat från försöksrigg

Etapp 2, Hur val av "rätt" murverk eller införandet av brännare i rosterområtdet spelar en aktiv roll för att öka en pannas driftsstabilitet. (00-52, 00-54, Nya brännartekniker för ökad återstrålning från murverksväggar) Värmeforskrapport 780

Datum
2002
Författare

Anders Eklund
Rickard Ehleskog

Slamförbränning Etapp 2 - fortsatta fullskaleförsök. (00-53, 01-78) Värmeforskrapport, 774

Datum
2002
Författare

Christer Höglund
Rikard Lundborg

Projekt rörande global reduktion av koldioxidemissioner. (99-49, Pilot project regarding global reduction of carbon dioxide emissions)

Datum
2002
Författare

Christer Björklund
Karin Byman
Mikael Toll

Våtoxidation och superkritisk vattenoxidation av skogsindustriella restprodukter - en förstudie

01-75, Våtoxidationsteknik för att ta om hand organisk avfall - en förstudie

Datum
2002
Författare

Rickard Ehleskog
Lars Eriksson
LenaSundquist

Hormonal effects in fish exposed to industrial and community effluents. (Finska miljöforskargruppen) (01-100)

Datum
2002
Författare

Jukka Tana

Kretsloppsanpassad massafabrik: ett MISTRA-finansierat forskningsprogram. Slutrapport 1996-1999. Svensk version. KAM-rapport nr A31

98-33, Övergripande systemanalys inkl. energitekniska möjligheter i kretsloppsanpassade massafabriker

Datum
2002
Författare

ÅF-IPK
STFI

Minimering av utsläpp från lågbelastade aktivslamanläggningar genom styrning av mikroorganismsammansättningen. (00-69)

Datum
2002
Författare

Åsa Sivard
Anders Ternström

Tryckfall över venturiskrubbrar

01-84, Framtagande av beräkningsmetod för bestämning av tryckfall och SO2 absorption i venturiskrubbrar.

Datum
2002
Författare

Lina Håkansdotter

Ett verktyg för funktionsanalys av byggnader och VVS-anläggningar. (01-105)

Datum
2002
Författare

Pär Carling
Per Isakson

Användning av kompakterad bentonit för geologisk slutförvaring av kvicksilverhaltigt och annat toxiskt avfall - Slutrapport avseende första årets arbete rörande forskningsanslag 01-67. (01-67)

Datum
2002
Författare

Roland Pusch

Compilation of atmospheric observations in support of satellite measurements over Europe (COSE). Final report. Part A , Summary report; Part B, Individual reports. (98-49)

Datum
2002
Författare

Bo Galle
Johan Mellqvist
Susanne Magnusson

Effekt av nervtillväxtfaktorer vid förhindrande av skador på hörsel- och balanssystemet. (99-18)

Datum
2002
Författare

Petri Olivius

Entrepreneurial development In New Zealand and Sweden - reserapport

98-14, En jämförelse av utvecklings- och kvalitetsmiljö i Eskilstunaområdet och motsvarande område i Nya Zeeland inom tillverkningsindustrin.

Datum
2002
Författare

Gunnar Kullberg
Peggy Kullberg

Etablering och konfigurering av temporära organisationer vid upphandling av industriella anläggningar - Framgångsfaktorer i multinationella utvecklings- och leveransprojekt. (99-03, Industriell systemteknik)

Datum
2002
Författare

Joakim Lilliesköld

Mikrobiell dammpotential hos biobränslen: Validering av ny mätmetodik för utvärdering av hälsorisker. (99-26, 00-15)

Datum
2002
Författare

Lennart Larsson
Anne Mette Madsen
Lennart Mårtensson

Trace Elements and Biodesulfurization of Pyritic Inclusions. (99-06, Biologisk avsvalning av kol)

Datum
2002
Författare

Luleå tekniska universitet

Kraftprocess med avskiljning av CO2 genom förbränning i ett tvåstegsförfarande

Datum
2001
Författare

Anders Lyngfelt

Vätgas (H2) från solen - En bioteknologisk utmaning. Slutredovisning

Datum
2001
Författare

Peter Lindblad

Tvåstegsförbränning med syrebärare och avskiljning av CO2: Undersökning av olika metallers egenskaper för att agera som syrebärare. Slutrapport till Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Projekt 99-17

Datum
2001
Författare

Tobias Mattisson

Biomass Air Turbine (BAT) Cycle with Gasification for Topping Combustion

Datum
2001
Författare

Jinyue Yan

Individuellt och organisatoriskt lärande i en svensk bank: Kompetensutveckling av placeringsrådgivare med e-learning

Utv. av tekniker och metoder i internetbaserade utbildningar - med en tillämpning på en kurs i kreditriskhantering

Datum
2001
Författare

Gabriel Oxenstierna
Christian Porseby

Utveckling av användargränssnitt till FDD-verktyg. (98-38)

Datum
2001
Författare

Per Carling
Per Göransson
Ossian Malm

Ansvarsfördelning och samarbetsformer vid upphandling av industriella anläggningar - Krav på morgondagens aktörer. (98-45, Industriell systemteknik)

Datum
2001
Författare

Karin Byman
Mikael Eriksson
Magnus Haglind

Creep Wrinkle Detector - Final Report. (00-07)

Datum
2001
Författare

Carl Magnus Nilsson

Skogsskötsel för produktion av energived – ett bidrag till arbetet med att uppnå ett mera hållbart samhälle. (97-06)

Datum
2001
Författare

Stig-Olof Holm

Funktionskrav - Slutrapport för forskningsprojekt 99-02

99-02, Funktionsupphandling vid byggprojekt

Datum
2001
Författare

Tor-Göran Malmström

Impresareo-Improving the spatial resolution of air emission inventories using earth observation data. (98-48)

Datum
2001
Författare

IVL

Karbonatstabilisering av flygaska från avfallsförbränning

98-07, Karbonatstabilisering av askor och andra alkaliska avfall.

Datum
2001
Författare

Holger Ecke
Anders Lagerkvist

Katalytisk vätgasframställning ur metanol för bränsleceller. (01-32)

Datum
2001
Författare

Johan Agrell
Magali Boutonnet
Sven Järås

Studier av metoder för stabilisering av sopförbränningsaska genom urtvättning av lösliga komponenter samt metoder för återvinning av metaller ur sådana askor

98-03, Stabilisering av sopförbränningsaska samt återvinning av metaller

Datum
2001
Författare

B-M Steenari
Zareen Abbas

Summaries from Environmental Management Internship Exchange Program by The Swedish Association of Environmental Managers (NMC)

00-76, Praktikutbytesverksamhet mellan personer som i sitt yrke arbetar med miljöfrågor inom NMCs medlemsföretag och företag eller organisationer i de baltiska länderna samt Polen.

Datum
2001
Författare

Näringslivets Miljöchefer

Tillämpning av multivariata metoder för övervakning och optimering av skogsindustriella biologiska reningsanläggningar. (98-18)

Datum
2001
Författare

Magnus Andersson
Jenny Olsson
Jonas Röttorp

Olinjär FE-analys som dimensioneringsverktyg för bärande stålkonstruktioner

Datum
2001
Författare

Mikael Möller

Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIa - Potential for energy savings by using an Advisory System for Effluent treatment

Datum
2001
Författare

Mårten Krogerus

Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIb - A method to improve oxygenation efficiency in treatment of CTMP wastewater

Datum
2001
Författare

Mårten Krogerus

The Nagu Centre for Sustainable Technology

Miljöteknologiskt utvecklingscentrum i Åbolands skärgård. 2001

Datum
2001
Författare

ÅF-IPK/Finska Miljöforskargruppen

Tillförsel av skogsindustriellt slam till eldstäder

Datum
2001
Författare

Rickard Lundborg
Åse Myringer

NOx in bark boilers - Development of a methematical model. (95-04) (97-01)

Datum
2001
Författare

Lars-Åke Cronholm

NOx in recovery boilers - Development of a methematical model. (95-07)

Datum
2001
Författare

Lars-Åke Cronholm

Miljö- och Teknikforum i Dalsland

Datum
2001
Författare

Maria S. Ranheden
Birgitta Hellman

Modell för simulering av NOx-, SOx- och CO2-utsläpp. (00-61)

Datum
2001
Författare

Camilla Sundlöf

Korrosionspåverkad nötning av höghållfasta låglegerade slitstål i gruv- och skogsindustrin

Excessiv nötning av slitstål i gruv- och skogsindustrin

Datum
2001
Författare

Rolf Sjöblom

Framtagande av ÅFORSKs programskrivelse inom askområdet. (01-160)

Datum
2001
Författare

Magnus Berg

Energy Savings by Combined Heat Cooling and Power Plants (CHCP) in the Hotel Sector

Final Report, Executive Summary of Final Report, Appendices. (98-24, Energieffektivisering med CHCP-anläggning inom hotellsektorn)

Datum
2001
Författare

ÅF-Energikonsult
m fl.

Elektrokinetisk monitering av syntetiska lergeomembran. (00-30)

Datum
2001
Författare

Anna Arevius

Bäddbrännare för rosterpannor

Datum
2001
Författare

Mikael Sendelius
Robert Schuster

Ansvarsfrågor i samband med vattenbehandling i ång- och hetvattensystem

Datum
2001
Författare

Rolf Sjöblom

Aktiva murverk - delrapport etapp1

Datum
2001
Författare

Lars Wrangensten
Robert Schuster
Rolf Ingamn
Mikael Sendelius
Rickard Ehleskog

Elmiljö i stora anläggningar - en inledande studie

99-46, Nordiskt forskningsprojekt rörande EMC

Datum
2001
Författare

Ulf Lindé
Jan Welinder

Svartlutens fysikaliska egenskaper

Datum
2000
Författare

Reza Fakhraie

Anvisningar för konvertering av rosterpannor till fluidiserad bäddteknik

Datum
2000
Författare

Lars Eriksson
Rolf Ingman

Skogsindustriell energiforskning i Sverige och Finland - Uppdatering av forskingsläget 1996-2000

Datum
2000
Författare

Mikael Ahlroth
Mats Nordgren
Hans Norrström

Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning

Etapp 2 Redovisning av generella möjligheter och tillämpning på fyra utvalda anläggningar

Datum
2000
Författare

Robert Shuster
Rickard Lundborg

Teknisk ekonomisk utvärdering av svartlutförgasningsprocesser

Datum
2000
Författare

Björn Warnqvist
Lennart Delin

Kartläggning av NOx-utsläpp från sodapannor i Sverige

Datum
2000
Författare

Anders Körk
Solvie Herstad Svärd

Flygaskans sammansättning och nedsmutsande tendens i sodapannan

Datum
2000
Författare

Mikael Forssén
Rainer Backman
Jonas Wallén
Mikko Hupa

MiniMill. Study – Process Concept Bio-Regional ”Mini Mill” for environmentally Compatible Manufacture of Pulp from Agricultural Materials. (99-38)

Datum
2000
Författare

Meeri Puukko
Björn Warnqvist

Integration of Biomass Air Turbine and Evaporative Gas Turbine with Gasification for Topping Combusiton

Datum
2000
Författare

Federice Barone

Värmechockbehandling för reduktion av endosporer i processvatten

Datum
2000
Författare

Ewa Lie
Christl Johnsrud
Marie-Claude Kolar

Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIc - Evaluation of new technology for compressing of air

Datum
2000
Författare

Mårten Krogerus

En ny starkt silver(I)- och kvicksilver(II)bindande polymer

Datum
2000
Författare

Håkan Gustafsson

Numeraical Simulation of Fire Exposed Facades - An initial investigation

Ingenjörsmodeller och funktionskrav för dimensionering av ytskikts- och fasadmaterial.

Datum
2000
Författare

Jörgen Carlsson
Björn Karlsson

Master of Intellectural Property Program 1999-2000

Datum
2000
Författare

Ole Persson

Hur påverkar en förhöjd kalcium- och tungmetallhalt, härrörande från askåterföring, vedkvaliteten hos skogsträd?

Datum
2000
Författare

Ann Helén Österås
Maria Greger

Automated Fault Detection in Custom-designed HVAC Systems

98-38, Utveckling av användargränssnitt till FDD-verktyg.

Datum
2000
Författare

Per Carling

Nova Fiber - Market and Process Study

Teknisk-ekonomiska studie av svavelfri process för framställning av massa MiniMill. Study - Process Concept Bio-Regional "Mini Mill" for environmentally Compatible Manufacture of Pulp from Agricultural Materials

Datum
2000
Författare

Meeri Puukko
Björn Warnqvist

Projektering, Offerering, Handel, Support och Simulering av Styr och Regler Utrustning på Internet

Datum
2000
Författare

Mats Ola Rasmusson

Design av VVS system och Projekt Kommunikation

Datum
2000
Författare

Mats Ola Rasmusson

AITI - Allians för IT Implementering

Datum
2000
Författare

Rasmusson, Mats Ola

Effektiv Energiledning

Datum
2000
Författare

Erica Niemi

Kisel i ångsystem

Datum
2000
Författare

Björn Carlsson
Henrik Bjurström

Utveckling av analysmetod för hårdhetsbedömning

Datum
2000
Författare

Björn Carlsson
Charlotte Högström

Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning

Etapp 2. Redovisning av generella möjligheter och tillämpning på fyra utvalda anläggningar. Förslag till slutrapport.

Datum
2000
Författare

Robert Schuster
Rickard Lundborg

Inverkan av växelkurs och ränteläge vid analys av konkurrenskraft inom sektorn bestrukna, träfria tryckpapper

Datum
2000
Författare

Jonas Arvidson
Mats Nordgren

Design of seal cavities in refrigeration compressors

Datum
2000
Författare

Ulf Jonsson
Paul W Snell
Richard A Morse
James U Derby

Centrum för Energi- och Materialåtervinning. Planeringsfas. Slutrapport

Datum
2000
Författare

Lennart Gustavsson
Kerstin Robertson

Överhettarmaterial för energieffektivare, miljövänligare och bränsleflexiblare sodahus- och barkpannor

Datum
1999
Författare

Thomas Eriksson
Ivan Falk

Utveckling och laboratorieprov av vind-diesel system

Datum
1999
Författare

Magnus Carlsson
Jörgen Kjellberg
Ola Carlson

Utveckling av nytt transportsystem för kollektivtrafik: säkerhetssystem

Datum
1999
Författare

Johnny Rudolf

Utveckling av autonomt vind-diesel system

Datum
1999
Författare

Magnus Carlsson
Jörgen Kjellberg

Systemanalytisk energimodell som beslutsverktyg: Borlänge och andra kommuner i Dalarna

Datum
1999
Författare

Karin Byman

Slutrapport för projektet "Utveckling av vind-diesel system"

Datum
1999
Författare

Ola Carlson
Sven Ruin

Sammanställning av erfarenheter från hantering av slam inom skogsindustrin

Datum
1999
Författare

Mårten Krogerus
Eva Tennander
Åsa Sivard

Orsakssamband mellan olika driftsparametrar och smältagenomslag i sodapannor

Datum
1999
Författare

Björn Warnqvist

Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning

Etapp 1 "Diagnos och analys av nuläge"

Datum
1999
Författare

R Schuster
A Edholm
L Franzén

Some aspects of thermal conversion of biomass and black liquor

Datum
1999
Författare

Eloise Heginuz

Simulation of a Steam-Based Gasification Process for Top Firing in Externally Fired Gas Turbine Systems

Datum
1999
Författare

Jens Wolf

Krypbeteende och livslängdsbedömning för modifierade 12 % kromstål

Datum
1999
Författare

Anders Bjärbo
Åsa Gustafson
John Ågren

Inert oxide fillers in PEO and aPEO based polymer elctrolytes

Datum
1999
Författare

Patrik Johansson
Mark Ratner
Duward Shriver

Evaluation Method for grate Combustion (EMGC)

Datum
1999
Författare

Anders Edholm
Wlodzimierz Blasiak

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998

Datum
1999
Författare

Mia Edofsson
Håkan Gillbro
Sören Runsteen

Per-Åke Franck Anders Åsblad Thore Berntsson

Datum
1998
Författare

Johan Nygaard

Möjligheter att utnyttja värmepumpning i massa- och pappersindustrin: En kartläggning baserad på pinchanalys

Datum
1998
Författare

Per-Åke Franck
Anders Åsblad
Thore Berntsson

Energiutvinning ur papper - ett demonstrationsprojekt

Datum
1998
Författare

Terese Lundin
Robert Schuster
Sven-Erik Wiklund

Energy Reduction Opportunities in Effluent Treatment - Phase 1

Datum
1998
Författare

Mårten Krogerus
Åsa Sivard

Från idé till färdig anläggning: Krav på morgondagens aktörer

Datum
1998
Författare

Karin Byman
Mikael Eriksson
Magnus Haglind

Multi-lateral Co-operation Agreements for Twinning and Networking of Energy Consultants

Datum
1998
Författare

Bertil Ahlbeck

Förbränning av returfiber och fiberslam i barkpannor

Datum
1998
Författare

Marianne Gyllenhammar

Praktisk tillämpning av modeller för energisystemanalys

Del 1 Marknadsförutsättningar
Del 2 Energisystemanalys av AB Borlänge Energi

Datum
1997
Författare

Karin Byman

Vidareutveckling av PEECS, Packaging Environmental Effect Comparision System

Datum
1997
Författare

Ragnar Stare
Göran Stegrin

Energy Saving in Textile Industry

Datum
1997
Författare

Elisabeth Ekener

Implementering av forskningsresultat inom tre teknikområden

Datum
1996
Författare

Anders Söderholm
Karin Byman
Bertil L. Davlin
Jan Nordling

Energiutvinning ur källsorterade förpackningsfraktioner.

Datum
1996
Författare

Olle Blidholm