Issued travel grants

ÅForsk awards annual scholarships to students for master thesis abroad, to graduate students or recent PhDs to participate and present research reports at international conferences, which can not be funded by regular appropriations from the university.

The grants varies between 5 000 SEK and 35 000 SEK.

ÅForsk har under 2013 delat ut stipendier till ett belopp om ca 3,5 miljoner kronor. (översätt till engelska)

För examensarbete utomlands har stipendier beviljats till:

 • Mathias Melander och André De Geer, KTH; Energitjänster i byggnader, Kina
 • Jessica Steen Englund och Pia Henoch, Chalmers; Lokal elförsörjning, Tanzania
 • Jonas Otterheim och Viktor Åkerlund, Chalmers; Ledarutveckling, Kina 
 • Sebastian Levall och Brita Preijer, Sv Lantbruksuniversitet; Agroforestry, Laos
 • Annie Arnold, Chalmers; Vattenkvalitet, Bolivia
 • Ida Bäckstedt, Linköpings Universitet; Logistik i hälsovård, Frankrike 
 • Maja Nylén, Luleå Tekniska Universitet; Gasturbiner, Australien 
 • Eva Olsson och Sara Avén, KTH; IT i hälsovården, Tanzania 
 • Elin Byrén, Chalmers; Innovationsprocesser, Nederländerna;
 • Henrik Björlin, Lunds Universitet; Bioteknik Singapore
 • Marcus Holmqvist och Marcus Gunnteg, Uppsala Universitet; Stabilitet i avfallsdamm, Kina
 • Tom Björkström och Björn Andersson, Lunds Tekniska Högskola; Grundvatten, Mocambique
 • Yasmin Lindholm och Victor Gårdö, KTH; Dammsäkerhet, Kina
 • John Hintze, Lunds Tekniska Högskola; Antibakteriella proteiner, Schweiz
 • Katarina Lindström, Högskolan i Borås; Textilkompositer, Tyskland
 • Lisa Gerdin och Mira Rosengren Keijser, Uppsala Universitet; Erosion från vattenturbiner, Kina
 • Linnea Eriksson, Karlstads Universitet; Energieffektivisering, Australien
 • Martin Eckerberg och Frida Ersson, Linköpings Tekniska Högskola; Produktutveckling möbler i Europa
 • Stella Bergström och Fia Johannesson, Lunds Tekniska Högskola; Energieffektivitet byggnader, Kyrgyzstan
 • Isabell Chowra, KTH; Nedbrytbar plast, Samoa

 

ÅForsk har 2013 beviljat stipendier för presentation av forskningsresultat, forskarvistelser och deltagande vid internationella konferenser:

 • Maria Karlberg, Göteborgs Universitet; Beväxning av fytoplankton
 • Jon Bood, Chalmers; Extraktion av hemicellulosa
 • Linus Nilsson, Chalmers; Extraktion av lignin
 • Sit Kerdsongpanya, Linköpings Universitet; Kiselnitrid
 • Rodrigo Suarez, KTH; Katalys
 • Karin Knapp Norrfors, KTH; Sorption av radionukleider
 • Madeleine Larsson, Linköpings Universitet; Rening av lakvatten
 • Magda Nyström, Chalmers; Flödesmätning
 • Mikael Skillbäck och Harry Ibrahim, KTH; Smarta elnät
 • Termitope Peter Adeboye, Chalmers, Jäsning
 • Anders Höglund, KTH; Nedbrytning av polymerer
 • Tomas Bodén, KTH; Strömningsteknik
 • Karthik Rajendran, Högskolan i Borås; Biogas
 • Oleg Popov, Umeå Universitet; Strålsäkerhet
 • Christian Stråhlman, Niklas Claesson och Alexander Aulin Söderquist, Lunds Universitet; Synkrotronljus
 • Golnar Azimi, Chalmers; Syrebärare i förbränning
 • Fredrik Hellman, Uppsala Universitet; Tvåfasflöden
 • Staffan Rosell, Göteborgs Universitet; Nederbörd och odling
 • Antonio Roldao, Chalmers; Butanol
 • Axel Taberman, Chalmers; Lagring av kyla
 • Mohsen Yakhali Tafti, KTH; Termoelektriska material
 • Mohsin Saleemi, KTH; Nanomaterial
 • Staffan Lundstedt, Umeå Universitet; Förorenad mark
 • Mikhail Chubarov, Linköpings Universitet; Metallorganiska ångor
 • Francesco Fuso Nerini, KTH; Energisystem
 • Rickard Solsjö, Lunds Tekniska Högskola; Förbränning
 • Henning Carlsson, Lunds Tekniska Universitet; Flamstudier
 • Hedvig Paradis, Lunds Tekniska Högskola; Bränsleceller
 • Jiechen Wu, KTH; Urbana avfall
 • Therese Asplund, Linköpings Universitet; Jordbrukets miljöproblem
 • Niklas Hansson, Göteborgs Universitet; Vattenföroreningar
 • Elin Hermansson och Lisa Eresund, Chalmers; Biologiskt avfall
 • Olle Falklöf, Linköpings Tekniska Högskola; Fotokemi
 • Kajsa Werner, Umeå Universitet; Pyrolys av hemicellulosa
 • Abishek Shivakumar, KTH; Integration av vindkraft
 • Amin Bornadel, Lunds Universitet; Polykarbonater
 • Anna Palme, Chalmers; Återvinning av fibrer
 • Anna Åberg, KTH; Naturgas
 • Xun Li, Linköpings Universitet; Halvledare
 • Zhafira Darmastuti, Linköpings Universitet; Miljösensorer
 • Fredrik Malthe, Lunds Tekniska Högskola; Utrymning vid brand
 • Fredrik Persson, Luleå Tekniska Universitet; Rymdteknik
 • Gholamreza Yazdi, Linköpings Universitet; Grafen
 • Hanna Fager; Linköpings Universitet; Nitridbeläggningar
 • Helena Strömberg, Chalmers; Körbeteende
 • Jan Moestedt, Sv Lantbruksuniversitet; Biogas
 • Jesper Borggren, Lunds Tekniska Högskola; Förbränning
 • Jingjing Zhang, Lunds Tekniska Högskola; Passivhus
 • Johan Westman, Högskolan i Borås/Chalmers; Flockulerande jäst
 • Johanna Sörensen, Lunds Universitet; Översvämningar
 • Lucia De Strasser och Vignesh Sridharan, KTH; Energiplanering
 • Anneli Sundman, Umeå Universitet; Metaller i grundvatten
 • Balathandayuthabani Panneer Selvan, Lunds Universitet; Vatten i arktisk miljö
 • Bo Zhou, Lunds Tekniska Högskola; Förbränning
 • Cecilia Frostne, Stockholms Universitet; Miljömutagener
 • Constantinoa Taliotis, KTH; Energimodellering
 • Elias Tomas-Pejo, Chalmers; Jäsning
 • Erik Marklund, Uppsala Universitet; Biomolekyler i gasfas
 • Eva Weidemann, Umeå Universitet; Dioxiner
 • Eva-Maria Ekstrand, Linköpings Universitet; Biogas från restfiber
 • Fahed Abou Nada, Lunds Tekniska Högskola; Marina motorer
 • Jenny Ask, Umeå Universitet; Limnologi-miljö
 • Johannes Sjöholm, Uppsala Universitet; Artificiell fotosyntes
 • Jonas Mindemark, Uppsala Universitet; Litiumjonbatterier
 • Jorge Ferreira, Högskolan i Borås; Bioraffinaderier
 • Joseph Sandhi Pechairi, KTH; Mikroalger
 • Mahadeva Sreekant, KTH; Ytbeläggningar
 • Kajsa Larsson, Lunds Tekniska Högskola; Förbränningsfysik
 • Kjell Andersson, KTH; Maskinkonstruktion
 • Kristoffer Andersson, Umeå Universitet; Aluminium i miljön
 • Liem Nguyen Van, Umeå Universitet; Metylkvicksilver
 • Louise Lindblad, KTH; Satellitkommunikation
 • Linda Molander, KTH; Riskhantering
 • Manuel Welsch, Nikolaos Xafenias, Oliver Broad och Nawfal Saadi Failali, KTH; Energimodeller
 • Matias Nordin, Chalmers; Beräkningsmetoder
 • Mat Edo, Umeå Universitet;Samförbränning
 • Martin Stenegren, Göteborgs Universitet; Försurning
 • Mirva Niinipuu, Umeå Universitet; Flamskyddsmedel
 • Nabiha Ben Sedrine, Linköpings Universitet; Optoelektronik
 • Pooya Tabib Zadeh Adibi, Chalmers; Sintring
 • Oiuju Gao, Umeå Universitet; Pyrolys
 • Ramnath Lakshmannan, KTH; Vattenrening
 • Rebecka Segerström, KTH; Energistrategi
 • Sara Chlot, Luleå Tekniska Universitet; Biogeokemi
 • Sara Kanje, KTH; Proteinteknologi
 • Sara Munktell, Uppsala Universitet; Bipolär elektrokemi
 • Sebastian Herrman, KTH; Energiplanering
 • Sepehr Shakeri Yekta, Linköpings Universitet, Biogasreaktorer
 • Shahid Hussain Siyal, KTH; Energistudier
 • Sofia Miliutenko, KTH; Infrastruktur
 • Sylvain Bouchet, Umeå Universitet; Kvicksilver
 • Tobias Tingberg, Chalmers; Optoelektronik
 • Ulrika Winnberg, Stockholms Universitet; Dioxin
 • Venkatachalam Naranyan, Lunds Universitet; Jäsning
 • Victor Abrahamssom, Lunds Universitet; Vätskekromatografi
 • Volofymyr Khranovskyy, Linköpings Universitet; Halvledare