Research reports before 2007

You can borrow the reports from ÅForsk:s library. Contact Britt Åkerberg (+46 10-505 41 77) or britt.akerberg@afconsult.com.

Demonstration av forskning genom miljöoptimering av panna 12 vid Iggesunds bruk ÅF-Process AB (02-118)

Date
2006
Author

Lars Wrangensten
Rickard Lundborg
Jürgen Jacoby

Metod för effektiv isolering av kvicksilverrikt och annat farligt avfall, forskningsanslag 01-67. Slutrapport, startår 2001, slutår 2005. Geodevelopment AB, IDEON, Lund

Date
2006
Author

Roland Pusch

Exploring policy space: Interactions between Policy instruments on household energy efficiency IIIEE Reports 2005:04. Thesis Master of Science in Environmental Management and Policy, Lund. (05-230)

Date
2006
Author

Chistian Michelsen

Bipolärt batteri med mellanvägg av MAX-material Slutrapport. Kungl. Tekniska högskolan, 2006. (05-286)

Date
2006
Author

Tore Eriksson
Sebastian Reichardt
Christopher Sylwan

Elektroporation för forcerad och hygienisk metanutvinning

The profitability of anaerobic digestion of energy crops is limited mainly because of low methane yield, long retention time and costly disinfection. The objective of the proposed project E-METAN was to accelerate biodegradation and to kill pathogens using electric pulses. The so-called electroporation was applied on sugar beets (species

Date
2006
Author

Holger Ecke, Luleå tekniska universitet
My Carlsson, AnoxKaldnes AB

The process of creating a nation-wide pool system for transport packaging – from vision to decision (Returemballage) Department of Design Sciences. Lund Univ. (01-21, 05-18)

Date
2005
Author

Kerstin Gustafsson

Smoke control in tunnels – ventilation using mobile fans. (Ventilation av brandgaser i trafik- och kabeltunnel) Department of Public Technology. Mälardalen univ. (04-20)

Date
2005
Author

Mia Kumm

Levels and sources of organophosphorus flame retardants and plasticizers in indoor and outdoor environments Umeå university, Department of Chemistry (05-168)

Date
2005
Author

Anneli Marklund

DABASI Database and evaluation. European commission, directorate-general for energy and transport. SAVE-programme. 2005. Final report, Executvie summary (05-081)

Date
2005
Author

Invention and implementation of a novel robust design methodology. IVF AB. (02-70, Utveckling test och spridning av nya metoder för robust konstruktion, EURobust)

Date
2005
Author

Pulp strength properties – Influence of carbohydrate composition, molar mass and crystalline structure. KTH. Dept of pulp and paper chemistry and technology. (00-024)

Date
2005
Author

Ulrika Molin

The fourth Sweden-Japan environmental workshop. Int. Conf. Center, Kitakyushu-City, Japan. Nov. 15-17, 2004 (04-072)

Date
2005
Author

Resource efficient plastic recycling – Instruments of control and obstacles in relation to the producer responsibility. IVL Report. 2002. (01-059)

Date
2005
Author

Anna-Sofia Carlsson
Marcus Carlsson Reich

Automatisk fukthaltsbestämning av biobränslen med NIR-metoden (02-119) Värmeforsk 935

Date
2005
Author

Magnus Berg
Mikael Karlsson
Robert Tryzell
Sven-Erik Wiklund

Industrial management models with emphasis on construction waste. Lund University. Högskolan Kalmar. (01-151)

Date
2005
Author

Jan Stenis

The future of China's software outsourcing industry – A choice of region to source from Göteborg university. Chalmers university of Technology (03-022)

Date
2005
Author

Stefan Klotz

Black liquor gasification with borate autocausticizing – a feasibility study of black liquor booster gasification with borate autocausticizing. ÅF-Process AB; Luleå univ. of technology (02-072)

Date
2005
Author

Sylvain Leduc
Mikael Ahlroth

Treatment and disposal methods for wastewater sludge in the area of Beijing, China. Lunds tekniska högskola. Avd. För Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (04-091)

Date
2005
Author

Chris Nilsson
Hanna Dahlström

Etablering av forskning i industriell riskhantering vid KTH Slutrapport för projekt 00-22 KTH, Industriell ekonomi och organisation

Date
2004
Author

Lars Harms-Ringdahl

Thermal expansion of CeO2 and SDC at different pO2 Master Thesis (03-068) (03-069)

Date
2004
Author

Anna Neretnieks
Liina Nilsson Tõkke

Vätgasproduktion från naturgas utan utsläpp av koldioxid Slutrapport för projekt 02-171 Chalmers tekniska högskola, Inst. för Energiteknik

Date
2004
Author

Tobias Mattisson

Productivity improvement guide – A booklet with a supporting handbook to be used as a diagnostic tool when analysing the productivity in small and medium sized companies (03-38) Master Thesis, Luleå tekniska universitet

Date
2004
Author

Maria Carlsson
Anna Ihs

Säker produktutveckling. Delprojekt inom projektet Design för säkerhet. Slutrapport. Konstfack, Industri- design-institutionen (01-024)

Date
2004
Author

Clas Lundhagen

Inblandning av processfrämmande vätskor i lutar till indunstningen i sulfatfabriker. ÅF-Celpap (02-100)

Date
2004
Author

Mats H Johansson

Optimerad momentstyrning av feltoleranta permagnetiserade borstlösa motorer. Examensarbete vid University of Sheffield i samarbete med Chalmers (03-012)

Date
2004
Author

Lena Max

Adjungerad professur vid Umeå Universitet och ETC- Forskning forskarhandledning- organisk processkemi- Sulfatåtervinning, svartlutsgasning. (00-072)

Date
2004
Author

Björn Warnqvist

Förbränningsförhållanden vid omblandning i bränslebäddar på rörlig rost vid eldning av biobränsle och sameldning med returbränslen. Etapp 1- Försök i en kall anläggning. Värmeforsk rapport 844. (02-122)

Date
2004
Author

Jürgen Jacoby
Åsa Rodin

Funktionsorienterad byggprocess. Utvärdering av simulerings- verktyg. ÅF-Installation. Slutrapport för projekt 98/37

Date
2004
Author

Carina Johansson
Pär Carling
Per Blomberg

Ett verktyg för funktionsanalys av byggnader och vvs-anläggningar del 2. Slutrapport för projektet 02-64 ÅF-Installation och Installationsteknik, KTH

Date
2004
Author

Pär Carling
Per Isaksson

The Northern European Biofuel Link. Final Report.

Date
2004
Author

Martin Gierow

Elektrokinetisk monitering av tätskikt innehållande lera, steg II och III. Uppsala universitet och Tekedo AB (01-47) (02-39)

Date
2004
Author

Jörgen Tegenfeldt
Rolf Sjöblom

Införande av LSP-principen i LAS-anläggningar. Slutrapport. 25/4 2004. Anox AB (00-043)

Date
2004
Author

Thomas Welander

Förbättrad prognostisering av extremflöden med hjälp av neutrala nätverk. Department of Water Resources Engineering, Lund University. (99-021)

Date
2004
Author

Ronny Berndtsson
Cintia Uvo

Development of layout at Kilkee Pty Ltd Adelaide, Australia Master's Thesis, 2004:069 CIV. Luleå University of Technology (03-042)

Date
2004
Author

Anna-Stina Hörnlund
Andreas Larsson

Fate of trace elements in combustion and gasification processes. Final report of the first three years of the ÅFORSK-project Umeå Universitet, Energiteknik och termisk processkemi (02-139, 01-44, 00-25)

Date
2004
Author

Anders Nordin

Metodik och verktyg för drifttagning av installationer vid funktionsupphandling – Modell- och metodutveckling. Slutrapport år 3 för projekt 00/80. ÅF-Installation AB (00-80)

Date
2003
Author

Pär Carling
Per Blomberg

Evaluation of strength properties and bleachability for NovaFiber pulp

Utveckling av svavelfri process för framställning av massa (Nova Fiber) – Teknisk-ekomisk studie avseende lövvedsråvara; processens integration i befintliga fabriker ÅF-IPK AB (01-86)

Date
2003
Author

Lina Håkansdotter

Effekt av implantation av nervcellvävnad och behandling med nervtillväxtfaktorer vid skador på hörsel- och balans- systemet. Karolinska Sjukhuset (01-23)

Date
2003
Author

Petri Olivius

SEMEFOR, Satellite Based Environmental Monitoring of European Forests. A research project co-funded by the European commission. (99-51)

Date
2003
Author

Sam Ekstrand

Trycktransienter i rörsystem för vattentransport – problem och nytta. Lunds tekniska högskola (98-10)

Sju delrapporter:
1. Interaction of a hydraulic trasient with a leak in a pipe flow
2. Experimental studies of leak detection using hydraulic transients
3. Computations of hydraulic transients in a raw water pipeline feeding a water treatment plant
4. Hydraulic transients in a pipeline with a leak
5. Pressure pulsation problems in sewage water pumping station with a self-evacuating, centrifugal pump
6. The effect of a gas pocket in a pipeline on hydraulic transients, computer study
7. Measurements of hydraulic transients in sewage water pumping stations, analysis, wave propagation velocities

Date
2003
Author

Lennart Jönsson

Energy Service Companies in Lithuania. Final report. EC Contract No XVII/4.1031/P/2000(99)-031 EC Save II Programme. ÅF-International AB (98-027)

Date
2003
Author

Bertil Ahlbeck

Kvalitetssäkring av energi- och klimatrelaterade krav i en funktionsorienterad byggprocess. Fallstudie Kvarteret Katsan Slutrapport för projekt 01/104. ÅF-Installation (01-86)

Date
2003
Author

Pär Carling
Per Blomberg

Energiframsyn Sverige i Europa (01-001) Syntes och sammanfattning (från projektets styrgrupp) Energi 2050- närmare solen (från panelen för långsiktsframsyn) Kan framtiden påverkas?

Framtidsbilder för Energieuropa (från panelen för strukturframsyn) Vad hände sen? (från panelen för användarframsyn)

Date
2003
Author

Anders Narvinger
Minoo Akhtarzand
Peter Nygårds
Karin Byman

Optimal Torque Control of Fault-Tolerant Permanent Magnet Brushless Machines. Master of Science Thesis No. 85 E Department of Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden (03-012)

Date
2003
Author

Lena Max

Elektroniska ställverk och dess kommunikationsgränssnitt Slutrapport 2002-05-06. (00-049)

Date
2003
Author

Ove Nielsen

Väteklorgasbränslecellen och dess funktion. En utökad studie KTH, Kemisk reaktionsteknologi, KRT R 03-02. 2002.

Date
2003
Author

Sebastian Reichardt

Analysis of method for real-time voltage stability assessment of electric power transmission corridors. Chalmers. A master thesis performed at ABB Corporate Research Ltd in Swizerland (03-003)

Date
2003
Author

Anders Bengtsson

Förbränningsförhållanden vid omblandning i bränslebäddar på rörlig rost

Experimentell studie av transportmekanismer i bränslebäddar under kalla försök. Teknisk rapprt. Avdelningen för Kraft- och Värmeteknologi, KTH. 2003 (01-037)

Date
2003
Author

Fredrik Zetterlund
Reza Fakrahi

Dynamisk kunskapsnät. Kunskapskonsolidering över företags- och branschgränser samt informationsflöde över företagsgränser. ÅF-Installation (02-057)

Date
2003
Author

Niclas Nilsson

Utvinning av havs- och fjordvärme med värmepump ur ett resurs- och miljömäsigt perspektiv

Förutsättningar i Norge Heat Extraction from Open Sea and Fjords Using Heat Pump from Resources and Environmnetal Perspective- Possibilities in Norway. Examensarbete, Uppsala Tekniska Högskola (02-096)

Date
2003
Author

Kristina Käck

Utvärdering av filter för rening av kondensat för matarvattenberedning vid ånganläggningar. ÅF-Energi & Miljö (97-004)

Date
2003
Author

Björn Carlsson

Pannanläggningar. Ånga- Hetvatten. SIS handbok 870. SIS Förlag AB

Date
2003
Author

Bo Heed
Ulf Malmström
Erik Wahlman

Rosterövervakning - Nya metoder för reglering och övervakning av förbränningsrost Värmeforsk 821 (01-98)

Date
2003
Author

Åsa Rodin
Jürgen Jacoby
Elisabet Blom

Optimering av SNCR-system i förbränningsprocesser Adaptiva system för eldstäder Optimation Rapport 2003-1003 (02-125)

Date
2003
Author

Stefan Rönnbäck
Roberg Schuster

Arbetsmetoder med databas för miljödokumentering av byggnaders material. ÅF-VVS Projekt (99-48)

Date
2003
Author

Gunnar Wernstedt

Förstudie av autonom avsaltninganläggning baserad på vindenergi. Slutrapport ÅF-Industri & System (01-95)

Date
2003
Author

Sven Ruin
Åke Larsson
Eva Ingebrand

Biologisk vätgasproduktion. Slutredovisning EBC, Uppsala Universitet (01-51, 00-31, 99-13)

Date
2003
Author

Peter Lindblad

Nitrogen removal from ammonium rich waste streams with low content of biodegrable organic matter. KTH, Dept of Land and Water Resources Engineering (01-41)

Date
2003
Author

Elzbieta Plaza
Jozef Trela
Monica Löwén
Beata Szlatkowska
Luiza Gut

Askor från biobränslen och blandbränslen- mängder och kvalitet. Statens Energimyndighet, ER 10:2003 (01-160)

Date
2003
Author

Henrik Bjurström
Elisabeth Ilskog
Magnus Berg

The Continue Project. Global climate policy and implications for the energy sector in a small open economy: the case of Sweden (01-065)

Date
2003
Author

Lars Bergman
Marian Radetzki

Corporate Environmental Incentives. With case studies from Japanese cellular phone industry. Master Thesis. KTH TRITA-IEO-EX 2003:07 (02-018)

Date
2003
Author

Erik Edman

Miljönyckeltal för energianvändning. EnergiledarGruppen Nätverk Sverige (02-082)

Date
2003
Author

David Ringmar
Camilla Sundlöf

Förbättrad COD-reduktion i sulfatmassabruk genom kostnadseffektiv konvertering av stripperkolonner (02-106)

Date
2003
Author

Linda Voelkerling
Krister Ström
Mattias Redeborn

Utrustning för studium av Nox-gaser och katalys. Slutrapport (Ref.nr 0145)

Date
2003
Author

Kersti Hermansson

Tillförsel av skogsindustriellt slam till eldstäder. Etapp 3. Värmeforsk S2-228 (02-123)

Date
2003
Author

Lars Eriksson
Rolf Njurell
Anders Eklund

Demonstration av vakuumtorktekniken på skogsindustriellt slam

00-55, 11-55A, 01-74, Metoder för vakuumtorkning av skogsindustriellt bioslam; Demonstration av vakuumtorkteknik för bioslam) Värmeforsk

Date
2002
Author

Anders Eklund

Utvinning av salt ur aska från träbaserade energibränslen. (01-71)

Date
2002
Author

Henrik Bjurström

Näringslivets miljöfrågor – miljöforskning och teknikutveckling. Problemformulering och styrning förr och i framtiden. (00-75)

Date
2002
Author

Lars Landner

Etablering och utbredning av flamfront i biobränsle bädd på roster – Etapp 1: Konstruktion av experimentrigg och inledande försöksresultat. (97-08)

Date
2002
Author

Björn Zethraeus
Jan Oskarsson

Närvärme Kronoberg. Tekniska och ekonomiska data för anläggningar. (97-08)

Date
2002
Author

Björn Zethraeus
Jan Oskarsson

Aktiva murverk och brännare - Resultat från försöksrigg

Etapp 2, Hur val av "rätt" murverk eller införandet av brännare i rosterområtdet spelar en aktiv roll för att öka en pannas driftsstabilitet. (00-52, 00-54, Nya brännartekniker för ökad återstrålning från murverksväggar) Värmeforskrapport 780

Date
2002
Author

Anders Eklund
Rickard Ehleskog

Slamförbränning Etapp 2 - fortsatta fullskaleförsök. (00-53, 01-78) Värmeforskrapport, 774

Date
2002
Author

Christer Höglund
Rikard Lundborg

Projekt rörande global reduktion av koldioxidemissioner. (99-49, Pilot project regarding global reduction of carbon dioxide emissions)

Date
2002
Author

Christer Björklund
Karin Byman
Mikael Toll

Våtoxidation och superkritisk vattenoxidation av skogsindustriella restprodukter - en förstudie

01-75, Våtoxidationsteknik för att ta om hand organisk avfall - en förstudie

Date
2002
Author

Rickard Ehleskog
Lars Eriksson
LenaSundquist

Hormonal effects in fish exposed to industrial and community effluents. (Finska miljöforskargruppen) (01-100)

Date
2002
Author

Jukka Tana

Kretsloppsanpassad massafabrik: ett MISTRA-finansierat forskningsprogram. Slutrapport 1996-1999. Svensk version. KAM-rapport nr A31

98-33, Övergripande systemanalys inkl. energitekniska möjligheter i kretsloppsanpassade massafabriker

Date
2002
Author

ÅF-IPK
STFI

Minimering av utsläpp från lågbelastade aktivslamanläggningar genom styrning av mikroorganismsammansättningen. (00-69)

Date
2002
Author

Åsa Sivard
Anders Ternström

Tryckfall över venturiskrubbrar

01-84, Framtagande av beräkningsmetod för bestämning av tryckfall och SO2 absorption i venturiskrubbrar.

Date
2002
Author

Lina Håkansdotter

Ett verktyg för funktionsanalys av byggnader och VVS-anläggningar. (01-105)

Date
2002
Author

Pär Carling
Per Isakson

Användning av kompakterad bentonit för geologisk slutförvaring av kvicksilverhaltigt och annat toxiskt avfall - Slutrapport avseende första årets arbete rörande forskningsanslag 01-67. (01-67)

Date
2002
Author

Roland Pusch

Compilation of atmospheric observations in support of satellite measurements over Europe (COSE). Final report. Part A , Summary report; Part B, Individual reports. (98-49)

Date
2002
Author

Bo Galle
Johan Mellqvist
Susanne Magnusson

Effekt av nervtillväxtfaktorer vid förhindrande av skador på hörsel- och balanssystemet. (99-18)

Date
2002
Author

Petri Olivius

Entrepreneurial development In New Zealand and Sweden - reserapport

98-14, En jämförelse av utvecklings- och kvalitetsmiljö i Eskilstunaområdet och motsvarande område i Nya Zeeland inom tillverkningsindustrin.

Date
2002
Author

Gunnar Kullberg
Peggy Kullberg

Etablering och konfigurering av temporära organisationer vid upphandling av industriella anläggningar - Framgångsfaktorer i multinationella utvecklings- och leveransprojekt. (99-03, Industriell systemteknik)

Date
2002
Author

Joakim Lilliesköld

Mikrobiell dammpotential hos biobränslen: Validering av ny mätmetodik för utvärdering av hälsorisker. (99-26, 00-15)

Date
2002
Author

Lennart Larsson
Anne Mette Madsen
Lennart Mårtensson

Trace Elements and Biodesulfurization of Pyritic Inclusions. (99-06, Biologisk avsvalning av kol)

Date
2002
Author

Luleå tekniska universitet

Kraftprocess med avskiljning av CO2 genom förbränning i ett tvåstegsförfarande

Date
2001
Author

Anders Lyngfelt

Vätgas (H2) från solen - En bioteknologisk utmaning. Slutredovisning

Date
2001
Author

Peter Lindblad

Tvåstegsförbränning med syrebärare och avskiljning av CO2: Undersökning av olika metallers egenskaper för att agera som syrebärare. Slutrapport till Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Projekt 99-17

Date
2001
Author

Tobias Mattisson

Biomass Air Turbine (BAT) Cycle with Gasification for Topping Combustion

Date
2001
Author

Jinyue Yan

Individuellt och organisatoriskt lärande i en svensk bank: Kompetensutveckling av placeringsrådgivare med e-learning

Utv. av tekniker och metoder i internetbaserade utbildningar - med en tillämpning på en kurs i kreditriskhantering

Date
2001
Author

Gabriel Oxenstierna
Christian Porseby

Utveckling av användargränssnitt till FDD-verktyg. (98-38)

Date
2001
Author

Per Carling
Per Göransson
Ossian Malm

Ansvarsfördelning och samarbetsformer vid upphandling av industriella anläggningar - Krav på morgondagens aktörer. (98-45, Industriell systemteknik)

Date
2001
Author

Karin Byman
Mikael Eriksson
Magnus Haglind

Creep Wrinkle Detector - Final Report. (00-07)

Date
2001
Author

Carl Magnus Nilsson

Skogsskötsel för produktion av energived – ett bidrag till arbetet med att uppnå ett mera hållbart samhälle. (97-06)

Date
2001
Author

Stig-Olof Holm

Funktionskrav - Slutrapport för forskningsprojekt 99-02

99-02, Funktionsupphandling vid byggprojekt

Date
2001
Author

Tor-Göran Malmström

Impresareo-Improving the spatial resolution of air emission inventories using earth observation data. (98-48)

Date
2001
Author

IVL

Karbonatstabilisering av flygaska från avfallsförbränning

98-07, Karbonatstabilisering av askor och andra alkaliska avfall.

Date
2001
Author

Holger Ecke
Anders Lagerkvist

Katalytisk vätgasframställning ur metanol för bränsleceller. (01-32)

Date
2001
Author

Johan Agrell
Magali Boutonnet
Sven Järås

Studier av metoder för stabilisering av sopförbränningsaska genom urtvättning av lösliga komponenter samt metoder för återvinning av metaller ur sådana askor

98-03, Stabilisering av sopförbränningsaska samt återvinning av metaller

Date
2001
Author

B-M Steenari
Zareen Abbas

Summaries from Environmental Management Internship Exchange Program by The Swedish Association of Environmental Managers (NMC)

00-76, Praktikutbytesverksamhet mellan personer som i sitt yrke arbetar med miljöfrågor inom NMCs medlemsföretag och företag eller organisationer i de baltiska länderna samt Polen.

Date
2001
Author

Näringslivets Miljöchefer

Tillämpning av multivariata metoder för övervakning och optimering av skogsindustriella biologiska reningsanläggningar. (98-18)

Date
2001
Author

Magnus Andersson
Jenny Olsson
Jonas Röttorp

Olinjär FE-analys som dimensioneringsverktyg för bärande stålkonstruktioner

Date
2001
Author

Mikael Möller

Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIa - Potential for energy savings by using an Advisory System for Effluent treatment

Date
2001
Author

Mårten Krogerus

Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIb - A method to improve oxygenation efficiency in treatment of CTMP wastewater

Date
2001
Author

Mårten Krogerus

The Nagu Centre for Sustainable Technology

Miljöteknologiskt utvecklingscentrum i Åbolands skärgård. 2001

Date
2001
Author

ÅF-IPK/Finska Miljöforskargruppen

Tillförsel av skogsindustriellt slam till eldstäder

Date
2001
Author

Rickard Lundborg
Åse Myringer

NOx in bark boilers - Development of a methematical model. (95-04) (97-01)

Date
2001
Author

Lars-Åke Cronholm

NOx in recovery boilers - Development of a methematical model. (95-07)

Date
2001
Author

Lars-Åke Cronholm

Miljö- och Teknikforum i Dalsland

Date
2001
Author

Maria S. Ranheden
Birgitta Hellman

Modell för simulering av NOx-, SOx- och CO2-utsläpp. (00-61)

Date
2001
Author

Camilla Sundlöf

Korrosionspåverkad nötning av höghållfasta låglegerade slitstål i gruv- och skogsindustrin

Excessiv nötning av slitstål i gruv- och skogsindustrin

Date
2001
Author

Rolf Sjöblom

Framtagande av ÅFORSKs programskrivelse inom askområdet. (01-160)

Date
2001
Author

Magnus Berg

Energy Savings by Combined Heat Cooling and Power Plants (CHCP) in the Hotel Sector

Final Report, Executive Summary of Final Report, Appendices. (98-24, Energieffektivisering med CHCP-anläggning inom hotellsektorn)

Date
2001
Author

ÅF-Energikonsult
m fl.

Elektrokinetisk monitering av syntetiska lergeomembran. (00-30)

Date
2001
Author

Anna Arevius

Bäddbrännare för rosterpannor

Date
2001
Author

Mikael Sendelius
Robert Schuster

Ansvarsfrågor i samband med vattenbehandling i ång- och hetvattensystem

Date
2001
Author

Rolf Sjöblom

Aktiva murverk - delrapport etapp1

Date
2001
Author

Lars Wrangensten
Robert Schuster
Rolf Ingamn
Mikael Sendelius
Rickard Ehleskog

Elmiljö i stora anläggningar - en inledande studie

99-46, Nordiskt forskningsprojekt rörande EMC

Date
2001
Author

Ulf Lindé
Jan Welinder

Svartlutens fysikaliska egenskaper

Date
2000
Author

Reza Fakhraie

Anvisningar för konvertering av rosterpannor till fluidiserad bäddteknik

Date
2000
Author

Lars Eriksson
Rolf Ingman

Skogsindustriell energiforskning i Sverige och Finland - Uppdatering av forskingsläget 1996-2000

Date
2000
Author

Mikael Ahlroth
Mats Nordgren
Hans Norrström

Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning

Etapp 2 Redovisning av generella möjligheter och tillämpning på fyra utvalda anläggningar

Date
2000
Author

Robert Shuster
Rickard Lundborg

Teknisk ekonomisk utvärdering av svartlutförgasningsprocesser

Date
2000
Author

Björn Warnqvist
Lennart Delin

Kartläggning av NOx-utsläpp från sodapannor i Sverige

Date
2000
Author

Anders Körk
Solvie Herstad Svärd

Flygaskans sammansättning och nedsmutsande tendens i sodapannan

Date
2000
Author

Mikael Forssén
Rainer Backman
Jonas Wallén
Mikko Hupa

MiniMill. Study – Process Concept Bio-Regional ”Mini Mill” for environmentally Compatible Manufacture of Pulp from Agricultural Materials. (99-38)

Date
2000
Author

Meeri Puukko
Björn Warnqvist

Integration of Biomass Air Turbine and Evaporative Gas Turbine with Gasification for Topping Combusiton

Date
2000
Author

Federice Barone

Värmechockbehandling för reduktion av endosporer i processvatten

Date
2000
Author

Ewa Lie
Christl Johnsrud
Marie-Claude Kolar

Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIc - Evaluation of new technology for compressing of air

Date
2000
Author

Mårten Krogerus

En ny starkt silver(I)- och kvicksilver(II)bindande polymer

Date
2000
Author

Håkan Gustafsson

Numeraical Simulation of Fire Exposed Facades - An initial investigation

Ingenjörsmodeller och funktionskrav för dimensionering av ytskikts- och fasadmaterial.

Date
2000
Author

Jörgen Carlsson
Björn Karlsson

Master of Intellectural Property Program 1999-2000

Date
2000
Author

Ole Persson

Hur påverkar en förhöjd kalcium- och tungmetallhalt, härrörande från askåterföring, vedkvaliteten hos skogsträd?

Date
2000
Author

Ann Helén Österås
Maria Greger

Automated Fault Detection in Custom-designed HVAC Systems

98-38, Utveckling av användargränssnitt till FDD-verktyg.

Date
2000
Author

Per Carling

Nova Fiber - Market and Process Study

Teknisk-ekonomiska studie av svavelfri process för framställning av massa MiniMill. Study - Process Concept Bio-Regional "Mini Mill" for environmentally Compatible Manufacture of Pulp from Agricultural Materials

Date
2000
Author

Meeri Puukko
Björn Warnqvist

Projektering, Offerering, Handel, Support och Simulering av Styr och Regler Utrustning på Internet

Date
2000
Author

Mats Ola Rasmusson

Design av VVS system och Projekt Kommunikation

Date
2000
Author

Mats Ola Rasmusson

AITI - Allians för IT Implementering

Date
2000
Author

Rasmusson, Mats Ola

Effektiv Energiledning

Date
2000
Author

Erica Niemi

Kisel i ångsystem

Date
2000
Author

Björn Carlsson
Henrik Bjurström

Utveckling av analysmetod för hårdhetsbedömning

Date
2000
Author

Björn Carlsson
Charlotte Högström

Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning

Etapp 2. Redovisning av generella möjligheter och tillämpning på fyra utvalda anläggningar. Förslag till slutrapport.

Date
2000
Author

Robert Schuster
Rickard Lundborg

Inverkan av växelkurs och ränteläge vid analys av konkurrenskraft inom sektorn bestrukna, träfria tryckpapper

Date
2000
Author

Jonas Arvidson
Mats Nordgren

Design of seal cavities in refrigeration compressors

Date
2000
Author

Ulf Jonsson
Paul W Snell
Richard A Morse
James U Derby

Centrum för Energi- och Materialåtervinning. Planeringsfas. Slutrapport

Date
2000
Author

Lennart Gustavsson
Kerstin Robertson

Överhettarmaterial för energieffektivare, miljövänligare och bränsleflexiblare sodahus- och barkpannor

Date
1999
Author

Thomas Eriksson
Ivan Falk

Utveckling och laboratorieprov av vind-diesel system

Date
1999
Author

Magnus Carlsson
Jörgen Kjellberg
Ola Carlson

Utveckling av nytt transportsystem för kollektivtrafik: säkerhetssystem

Date
1999
Author

Johnny Rudolf

Utveckling av autonomt vind-diesel system

Date
1999
Author

Magnus Carlsson
Jörgen Kjellberg

Systemanalytisk energimodell som beslutsverktyg: Borlänge och andra kommuner i Dalarna

Date
1999
Author

Karin Byman

Slutrapport för projektet "Utveckling av vind-diesel system"

Date
1999
Author

Ola Carlson
Sven Ruin

Sammanställning av erfarenheter från hantering av slam inom skogsindustrin

Date
1999
Author

Mårten Krogerus
Eva Tennander
Åsa Sivard

Orsakssamband mellan olika driftsparametrar och smältagenomslag i sodapannor

Date
1999
Author

Björn Warnqvist

Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning

Etapp 1 "Diagnos och analys av nuläge"

Date
1999
Author

R Schuster
A Edholm
L Franzén

Some aspects of thermal conversion of biomass and black liquor

Date
1999
Author

Eloise Heginuz

Simulation of a Steam-Based Gasification Process for Top Firing in Externally Fired Gas Turbine Systems

Date
1999
Author

Jens Wolf

Krypbeteende och livslängdsbedömning för modifierade 12 % kromstål

Date
1999
Author

Anders Bjärbo
Åsa Gustafson
John Ågren

Inert oxide fillers in PEO and aPEO based polymer elctrolytes

Date
1999
Author

Patrik Johansson
Mark Ratner
Duward Shriver

Evaluation Method for grate Combustion (EMGC)

Date
1999
Author

Anders Edholm
Wlodzimierz Blasiak

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998

Date
1999
Author

Mia Edofsson
Håkan Gillbro
Sören Runsteen

Per-Åke Franck Anders Åsblad Thore Berntsson

Date
1998
Author

Johan Nygaard

Möjligheter att utnyttja värmepumpning i massa- och pappersindustrin: En kartläggning baserad på pinchanalys

Date
1998
Author

Per-Åke Franck
Anders Åsblad
Thore Berntsson

Energiutvinning ur papper - ett demonstrationsprojekt

Date
1998
Author

Terese Lundin
Robert Schuster
Sven-Erik Wiklund

Energy Reduction Opportunities in Effluent Treatment - Phase 1

Date
1998
Author

Mårten Krogerus
Åsa Sivard

Från idé till färdig anläggning: Krav på morgondagens aktörer

Date
1998
Author

Karin Byman
Mikael Eriksson
Magnus Haglind

Multi-lateral Co-operation Agreements for Twinning and Networking of Energy Consultants

Date
1998
Author

Bertil Ahlbeck

Förbränning av returfiber och fiberslam i barkpannor

Date
1998
Author

Marianne Gyllenhammar

Praktisk tillämpning av modeller för energisystemanalys

Del 1 Marknadsförutsättningar
Del 2 Energisystemanalys av AB Borlänge Energi

Date
1997
Author

Karin Byman

Vidareutveckling av PEECS, Packaging Environmental Effect Comparision System

Date
1997
Author

Ragnar Stare
Göran Stegrin

Energy Saving in Textile Industry

Date
1997
Author

Elisabeth Ekener

Implementering av forskningsresultat inom tre teknikområden

Date
1996
Author

Anders Söderholm
Karin Byman
Bertil L. Davlin
Jan Nordling

Energiutvinning ur källsorterade förpackningsfraktioner.

Date
1996
Author

Olle Blidholm