Under år 2013 har ÅForsk utdelat forskningsanslag på totalt 22 miljoner kronor bl.a. till: (översätt till engelska)

 • KTH; Behandling av radioaktivt avfall

 • Uppsala Universitet; Visualisering av tvåfasströmning

 • Swerea KIMAB; Beläggningar i värmekraftverk

 • Uppsala Universitet; Dämpare för vågenergiöverföring

 • Uppsala Universitet; Högabsorberande material

 • ÅF-Infrastructure; Nedisning av vindkraftverk

 • Chalmers Tekniska Högskola; Bladreglering av vindkraft

 • Lunds Universitet; Nästa generations spektrometrar

 • Chalmers Tekniska Högskola; Syrebärare i förbränning

 • Uppsala Universitet; Utvärdering av vågkraft

 • KTH; Värme på väg

 • ÅF-Industry; Aerodynamik hos bilar

 • Linköpings Universitet; Biogasproduktion

 • Lunds Universitet; Analysinstrument

 • Innventia; LigNoluc

 • Handelshögskolan i Borås; Cellulosa i kompositer

 • Stockholms Universitet; Träbiokompositer

 • ÅF-Industry; Processintegration

 • Energitekniskt Centrum i Piteå; Uppgradering av pyrolysolja

 • SP Sveriges Tekniska Forskningsnämnd; Algordling i massabruk

 • ÅF-Industry; Minskat kväveintag

 • KTH; Barkbioraffinaderi

 • Linköpings Universitet; Mikroelektroder

 • Mittuniversitetet; Argonsvetsutrustning

 • Linköpings Universitet; Nanotuber av galliumnitrid

 • Linköpings Universitet; Tetrahertz ellipsometer

 • GLAFO och Linnéuniversitetet; Förstärkning av glas

 • KTH; Passivering av kiselkarbidytor

 • Uppsala Universitet; Plasmabearbetning av invändiga ytor

 • SWEREA och KTH; Defekter på polymera material

 • SP Sveriges Tekniska Forskningsnämnd; Töjningar i fiberkompositer

  Högskolan i Kristianstad; Utvärderingsverktyg

 • ÅF-Infrastructure; Mäta ett hållbart samhälle

 • CBI Betonginstitutet; Betong i komposterings- och biogasanläggningar

 • Uppsala Universitet; Portabel miljöanalys

 • Sv Lantbruksuniversitet; Biopellets

 • Umeå Universitet; Grafenoxidmembran

 • ÅF-Infrastructure; Ljudmiljö i kontorslandskap

 • SP Sveriges Tekniska Forskningsnämnd; Granskning av byggkod

 • Kgl Ingenjörsvetenskapsakademien; Byggprocessens energianvändning

 • CBI Betonginstitutet; Slitstyrka i betongbeläggningar

 • Sv Lantbruksuniversitetet; Ljus på alger

 • Chalmers Tekniska Högskola; Avancerade biodrivmedel

 • ÅF-Industry; Pilotodling av fiskfoder

 • Mittuniversitetet; Ink-jettryckning av detektórer

 • Uppsala Universitet; Beräkningsalgoritmer

 • Lunds Universitet: Metallkomplex för ljusabsorption

  KTH; Utbildningsmoduler om hållbar utveckling

 

Under år 2012 har ÅForsk utdelat forskningsanslag på totalt 18,5 miljoner kronor bl.a. till:

 • Lunds universitet: Utveckling av optisk online-sensor för sot i förbränningsavgaser

 • Lunds universitet: Fluid-Structure interaction of the first stage of an axial gasturbine compressor using time resolved turbulent simulations

 • Lunds universitet: Ny processkombination för att skydda bad- och dricksvatten från föroreningar

 • KTH: Treatment of Fission Waste Radioactivity by Means of Fusion Neutrons

 • Umeå universitet: Feasibility study of graphene oxide membranes for purification of biofuels, energy production and storage

 • Sveriges Lantbruksuniversitet: Phosphorus binding by aluminum in sediments: A tool for restoring water quality in the Baltic Sea

 • Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik: Innovativt verktyg for Multiskalsimulering av Fibersuspensioner

 • KTH: Förekomstformer och biotillgänglighet av metaller i ytvatten - norra Sverige

 • Uppsala universitet: Chip för portabel miljöanalys med högtrycksvätskekromatografi

 • Mälardalens universitet: Developing a new strategy for the operation of the CHP and district heating system based on the end user heat demand

 • Lunds universitet: A Laser Induced Fluorescence (LIF) setup for characterization of catalysts at work

 • Linköpings universitet: Cubic silicon carbide as substrate for LEDs and epitaxial graphene

 • Lunds Tekniska Högskola: Laboratorieutrustning till testbädd

 • Chalmers: Integrated Bio-process Engineering Platform for Biobutanol Production

 • Handelshögskolan: Social expansion in marketing, focusing on pervasive-persuasive games for impacting energy consumption (SocEnergy)

 • Chalmers: Odling av mikroalger med rökgas från pappersbruk som kolkälla och studier av faktorer viktiga för en robust produktion

 • Linköpings universitet: Mot nästa generations energibesparande fönster

 • Lunds universitet: Ökad kunskap om solpartikelbildning i förbränningsprocesser med lasermätmetoder

 • Chalmers: Yeast cell factories for sustainable production of biobutanol

 • Linköpings universitet: Utilizing Complex Engineering Systems for Optimizing Design Processes of Nanomaterial Applications

 • KTH: Skapande av ett forskningssamarbete mellan University of Californa Berkeley USA och KTH inom ämnesområdet blykylda kärnreaktorer

 • KTH: Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall genom behandling av frön och småplantor - en epigenetisk och ekologisk ansats

 • Karlstads universitet: Förnybar energi från skogsindustriellt bio- och kemslam genom samrötning och förbehandling

 • Uppsala universitet: Novel and efficient catalytic system for Li air battery

 • Högskolan i Gävle: 3D Metamaterial, mätteknik

 • Chalmers: Nya batterielektrolyter i ett svenskt-koreanskt samarbete

 • Chalmers: Novel arrays of individually adressable chemically modified microelectrodes based on vertifally aligned carbon nanotubes

 • Chalmers: Värmeåterföringsmätningar i skalmodell av elgenerator

 • Uppsala universitet: Design av diolidriktade permanentmagnetiderade generatorer

 • Lunds Tekniska Högskola: Högeffektiv småskalig kraftvärmeproduktion

 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: Moderna solskyddsfilmer och deras optiska, termiska samt långtidsegenskaper - en genomlysning av solfilmsutbudet

 • Swerea/KIMAB: Proper material choice for harsh and corrosive enviroments in the pulp and paper industry

 • Innventia AB: Tillverkningsprocess for 3D-formade pappersförpackningar

 • IVL Svenska Miljöinstitutet: Utvärdering och optimering av filtreringstekniker i reningsverk för att separera skadliga nanopartiklar

 • Innventia AB: Träpulverförbränning i sodapannan

 • Innventia AB: Självläkande barriärer

 • EnergiNätverkSverige: Utveckling och marknadsföring av nätverket

 • Näringslivets Miljöchefer: Utveckling av nätverket

 • Nyskaparna: Kan skogsindustrin ta fram vad kemiindustrin behöver?

 • ÅF-Industry: Utvärdering och rekommendationer för reningsteknik avseende lukt vid AVR-anläggnibgar och biogasanläggningar

 • IVL Svenska Miljöinstitutet: Miljökonsekvenser av EUs återvinningsmål för hanteringen av träavfall