Ansökan

Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands, till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. 
 

FR.O.M. 2018 INTRODUCERAR ÅFORSK EN DIGITALISERAD ANSÖKNINGSPROCESS. 
DET KOMMER ENDAST VARA MÖJLIGT ATT SÖKA STIPENDIER UNDER TVÅ PERIODER:  
10 januari - 9 februari  2018 och 3 -28 september 2018.

 

OBS! Vi beviljar stipendier endast för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift.
Traktamentskostnader beviljas inte.

Du kan endast beviljas stipendium en gång från oss.

Viktiga datum!

Resestipendier 2017 period 1
Ansökningsperiod 1 avslutas 1 februari 2017
Resestipendier 2017 period 2
Ansökningsperiod 2 avslutas 29 september 2017
Forskningsanslag
Ansökningsperioden avslutas 1 mars 2017