Stiftelsen ÅForsk

 

ÅForsk bildades 1985 och är arvtagare efter den år 1895 startade Ångpanneföreningen.

ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.

ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget.

Senaste nytt

Ansökningsperiod för Entreprenörsstipendier 2017 är öppen!
För mer information >>

Viktiga datum!

Resestipendier 2017 period 1
Ansökningsperiod 1 avslutas 1 februari 2017
Resestipendier 2017 period 2
Ansökningsperiod 2 avslutas 29 september 2017
Forskningsanslag
Ansökningsperioden avslutas 1 mars 2017

Delar ut pris

ÅForsk delar årligen ut pris för framstående insatser inom spridning av kunskap från universitet och högskolor. Till Utdelade pris

Forskning och resestipendier

ÅForsk beräknar att disponera cirka 30 Mkr under 2015 för forskningsanslag och resestipendier.

Forskningsanslag

ÅForsk beviljar anslag för forskning inom sina ändamålsområden. Ansökan avseende forskningsanslag, vilken får avse högst tre år, kan inges av forskare verksamma såväl vid universitet, högskolor och institut som inom industrin. Ansökningar från unga forskare med nya och gärna vågade idéer prioriteras.

Tryck för mer information.

Resestipendier

ÅForsk beviljar stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.

Tryck för mer information.